Zasady zachowania prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych. W związku z powyższym informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Excellent Office Ewa Łączyńska, Robert Łączyński sp. j. (zwana dalej Excellent) z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 36, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270552, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 5222648537.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Excellent Office Ewa Łączyńska, Robert Łączyński sp. j. (zwana dalej Excellent) z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 36 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ado@excellentoffice.pl.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Aby móc korzystać z usług naszego sklepu, należy założyć Konto Użytkownika. Potrzebne do tego są Twoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej rejestracji, zawarcia umowy sprzedaży, jak również jej realizacji. Podane przez Ciebie dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem oferowanych w nim usług. Cel przetwarzania danych:

 • Utworzenie i zarządzanie Kontem Użytkownika
 • Realizowanie Twoich zamówień min. obsługa płatności za zamówienie
 • Marketing bezpośredni oferowanych towarów i usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera, promocji itp.
 • Prawidłowe przeprowadzenie ewentualnej reklamacji
 • Obsługa zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego
 • Zbieranie przez nas Twoich danych następuje na podstawie Twojej zgody lub wynika wprost z przepisów prawa.
 • Podstawa przetwarzania:
 • Umowa sprzedaży/świadczenia usług lub obsługa przedsprzedażna na Twoje życzenie, mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody potwierdzonej przez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Konieczność wykonania przez nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, prowadzenie marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych i statystycznych, badanie satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych w tych celach nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 • Administrator po otrzymaniu od Ciebie zgody ma prawo przetwarzania danych takich jak adres e-mail i numer telefonu aby móc Ci przesyłać informacje handlowe.
 • Podstawą przetwarzania przez Administratora Twojego adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania Ci na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana dobrowolnie przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Aby móc w prawidłowy sposób obsłużyć Twoje zamówienie na wybrany przez Ciebie towar/usługę, należy podać Administratorowi następujące dane:

 • rejestrując Konto Użytkownika – imię, nazwisko lub nazwę firmy (na wstępie należy wybrać konto indywidualne lub firmowe), adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dokonując zakupu towarów/usług - imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, metodę dostawy i płatności, dane o wybranych i zamówionych towarach/usługach (dla zawarcia i realizacji zamówienia/umowy);

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie.

Możesz również odstąpić od podania ww. danych, jednak wiąże się to z możliwością odmowy Administratora do przyjęcia Twojego zamówienia lub prawidłowego wykonania umowy. Nie podając wymienionych danych, nie będzie również możliwości zarejestrowania Konta Użytkownika w naszym sklepie jak i otrzymywania informacji reklamowych, promocyjnych i ofertach specjalnych.

Dla realizacji niektórych zamówień na charakterystyczny towar/usługę, możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Ich zakres zostanie wskazany na odpowiednich stronach naszego sklepu.

CZAS PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA ZBIERANYCH DANYCH

Twoje dane będą przez nas przechowywane i przetwarzane tylko przez okres wynikający z przepisów RODO, czyli:

 • na czas niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia na towar/usługę;
 • do czasy ciążenia na nas obowiązku prawnego, na podstawie którego mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych;
 • do czasu ustania możliwości dochodzenia, ustalania lub obrony pojawiających się możliwych roszczeń związanych z zrealizowanym dla Ciebie zamówieniem na towar/usługę np. reklamacji, serwisu;
 • do celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu; jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
 • do czasu wyrażenia przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych z bazy marketingowej;
 • przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia na towar/usługę – ze względu na wypełnienie obowiązku podatkowego i księgowego.

TWOJE UPRAWNIENIA

W każdym momencie przechowywania przez nas i przetwarzania Twoich danych, przysługuje Ci prawo dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, ich zmianę lub pełne usunięcie (z bazy marketingowej - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim), ograniczenia ich przetwarzania, do przeniesienia ich do innego Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO ZBIERANYCH DANYCH

Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo przekazanych nam Twoich danych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z wytycznymi prawa. Są to m.in.

 • połączenia szyfrowane certyfikatem SSL
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • możliwości szybkiego i pełnego przywrócenia kopii zapasowych z Twoimi danymi po zaistniałym incydencje fizycznym bądź technicznym,  
 • stałym i regularnym testowaniu wszystkich zaimplementowanych zabezpieczeń
 • Ponadto zapewniamy również bezpieczeństwo Twoich danych wewnątrz naszej firmy poprzez zobowiązanie wszystkich naszych pracowników i współpracowników do zachowania Twoich danych w tajemnicy, traktowania ich poufnie i z godnością.

Administrator stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://". Jeśli wykona Pan/Pani podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI ONLINE

Bezpiecznej autoryzacji on-line dokonujemy przez usługę https://www.eservice.pl/ pośredniczącej w płatnościach kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi. Po wyborze płatności za pośrednictwem Eservice Klient zostaje przeniesiony na stronę podmiotu obsługującego usługę, gdzie odbywa się autoryzacja dla płatności kartą kredytową lub na stronę banku, gdzie Klient dokonuje szybkiego przelewu.

AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH (COOKIES)

Aby zapewnić Ci prawidłowe działanie naszej strony internetowej i sklepu, jak większość witryn internetowych, korzystamy z plików cookies (ciasteczka). Pozwalają one zarówno nam jak i naszym partnerom na dostosowanie strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb. Oznacza to zapisywanie Twoich danych na Koncie Użytkownika abyś nie musiał wpisywać ich przy każdym logowaniu do sklepu np. informacji o adresie wysyłki zamówionego towaru/usługi, danych kontaktowych, sposobu płatności. Pozwalają nam również korzystać z nich w celach statystycznych i marketingowych abyśmy mogli tworzyć dla Ciebie odpowiednie wyświetlane treści.

Pliki cookies to określenie dotyczące niedużych plików tekstowych umieszczanych w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon). Cookies nie powodują zmian w ustawieniach na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili masz prawo do usunięcia lub ograniczenia plików cookies jak i do ich blokowania. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności w sklepie internetowym zostaną dla Ciebie ograniczone.

ZEWNĘTRZNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Dla naszego prawidłowego działania, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Dla prawidłowego wykonania zleconego nam przez Ciebie zamówienia na towary/usługi, możemy przekazywane Twoje dane do tych podmiotów. Mogą być to:

 • firmy kurierskie lub pocztowe - w celu dostarczenia Ci przesyłki,
 • banki – dla obsłużenia Twojej płatności za zamówiony towar/usługę,
 • serwisy zewnętrzne – dla wykonania zleconej usługi serwisowej,
 • agencjom reklamowym – dla przeprowadzenia akcji promocyjnej lub reklamowej,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – aby uregulować ewentualne zadłużenia,
 • organom administracji publicznej na ich wyraźne życzenie na podstawie odpowiednich dokumentów,
 • i innym - w celu innego wsparcia prowadzonej przez nas działalności.

Przekazanie Twoich danych osobowych do współpracujących z nami podmiotami nastąpi w określonych celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Jednak mimo naszych starań, okazać się może, że powyższa lista nie przedstawia wszystkich gryp współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych. Wynika to z faktu, że część naszych współpracujących podmiotów zewnętrznych często korzysta ze swoich podwykonawców. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych zewnętrznych podmiotach współpracujących zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@excellentoffice.pl  

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one zabezpieczone, m.in. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Excellent w mediach społecznościowych, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Excellent, Excellent nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

AKTUALIZACJA I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

X